Wilujeng sumping,.......

Bagea baraya nu tos kersa rurumpaheun ka ieu blog mugia ieu carita kuring teu aya nu matak nyentug ka jajantung matak tugeunah ka manah malah mandar nyandak kagumbiraan kanu maosna hapunten anu kasuhun boh bilih aya kecap nu teu merenah basa nu teu kariksa.
hatur nuhun

Ada kesalahan di dalam gadget ini

Selasa, 22 Desember 2009

Sumerah...

Teu kasawang geus ngagunungna dosa nu kukuring geus kapilampah ,lega lir ibarat sagara...ehmm beurang peuting nu dipilampah ngan ukur salah hate nu pinuh ku rurujit rurudet ngotoran kalbu nu suci .
Gusti,.....mundut pangampura kuring nu rumasa kurang ibadah, saeutik muji ka Anjeun
lolobana mah ngan ukur kufur ni'mat ,kurang syukuran ka sagala nimat nu tos dipaparin kadiri
Ya robb....mundut pangampura ku kataledoran awak salaku jalmi nu laif teu taat ka aturan Anjeun teu satia satuhu ka pengeran istri di dunya nya salaki tea ngarana.
Duh gusti....bebendon ti Anjeun nu kukuring dipikasieun teh,tada teuing nyerina nyiksa badan sakujur.

maaf nyeratna teu faseh.......
Lailastuli firdausiahla wala wa ala naril jahimi
Fahabli taubata wagfir zunubi fainaka gofiru dambil azimi
Duh..Gusti abdi sanes ahli surga nanging moal kiat nandangan naraka
mugi Gusti kersa maparinan tobat...ngahampura dosa abdi anu lepat

Gusti....mung ka Anjeun kuring mulang
mulih kajati mulang ka asal
sanes ka dadamelan Gusti pisan....
Sawarga naraka mung ciciptaan Anjeun ,tarima kuring ku karidhoan tur kasampurnaan

Gusti.....parengkeun kuring nungtut ilmu Anjeun nu baris mawa kana kasalametan kuring jeung manunggalna jiwa raga kuring pikeun kasampurnaan ibadah...Amien


jalmi laif

Tidak ada komentar:

Posting Komentar