Wilujeng sumping,.......

Bagea baraya nu tos kersa rurumpaheun ka ieu blog mugia ieu carita kuring teu aya nu matak nyentug ka jajantung matak tugeunah ka manah malah mandar nyandak kagumbiraan kanu maosna hapunten anu kasuhun boh bilih aya kecap nu teu merenah basa nu teu kariksa.
hatur nuhun

Ada kesalahan di dalam gadget ini

Jumat, 28 Agustus 2009

Hampura abdi ...Gusti....Gusti ...sajeroning kuring hirup jeung ngeusi kahirupan ieu tada teuing geus loba dosa loba kasalahan nu tanwande bakal di penta pertanggungan jawabna ahir baring
duh gusti pangeran abdi abdi nyuhunkeun pitulung dijauhkeun dina halangan harungan nu tangtu bakal marengan hirup kuring ,masalah kasusah kabingung geus pasti datang silih gantian mudah-mudahan abdi sing dipasihan kasabaran ,katawekalan
Gusti..abdi rumaos pernah salah tincak, teu satia satuhu ka Gusti, ngalakukeun nu teu dipikaresep ku Gusti...duh wirang , wirang pisan upami Anjeun teu nutupan kana sagala kasalahan abdi teh tada teuing kolot jeung kulawarga kuciwa ka abdi . hatur nuhun gusti abdi dipapasihan dodoja sareng gogoda teh teu lami , nyuhunkeun dijauhkeun kana kaawonan nu baris nyilakakeun diri...Amien

Tidak ada komentar:

Posting Komentar