Wilujeng sumping,.......

Bagea baraya nu tos kersa rurumpaheun ka ieu blog mugia ieu carita kuring teu aya nu matak nyentug ka jajantung matak tugeunah ka manah malah mandar nyandak kagumbiraan kanu maosna hapunten anu kasuhun boh bilih aya kecap nu teu merenah basa nu teu kariksa.
hatur nuhun

Selasa, 08 September 2009

Anjeun ..........kembang lamunan


Paniatan mah kuring teh mopohokeun anjeun ...anjeun ...anjeun pisan


Naha bet anjeun miss call ka kuring ? padahal bulan -bulan ieu kuring geus hayang poho jeung mopohokeun ,kungsi harita ngaran anjeun dihapus di phone book tapi dalah dikumaha kuring inget tur tenget pisan no anjeun teh....
Anjeun ...... sabenerna kuring geus sangheuk jeung nyeri hate
tapi kunaon bet kuring hayang wae males sms ti anjeun teh , sok hayang wae sms ka anjeun mun pareng anjeun teu sms ka kuring .....
Anjeun...... nu kungsi ngeusian lolongkrang hate kuring nu keur midangdam figur nu batur
Anjeun...... ceuk kuring mah anjeun teh pikasebelen tapi pisonoeun....duka atuh hate bet tagiwur
coba pikir ku anjeun....saha nu salah? kuring? anjeun? atawa naon? naona nu salah? salah waktu? salah tempat? salah kabehna ?

Hirup jeung kahirupan nepi ka kieu pisan .....anjeun nu balaka , kuring nu narima eta kasalahan?

Anjeun nu kungsi nyucruk galur kahirupan kuring, anjeun nu kungsi mapay-mapay perasaan nu tanwande mawa kabagjaan...


Anjeun nu kungsi nganterkeun ka heman, mawakeun kabungah...


Anjeun panutan kuring nu geus ninggalkeun duka kamana.......
Tidak ada komentar:

Posting Komentar