Wilujeng sumping,.......

Bagea baraya nu tos kersa rurumpaheun ka ieu blog mugia ieu carita kuring teu aya nu matak nyentug ka jajantung matak tugeunah ka manah malah mandar nyandak kagumbiraan kanu maosna hapunten anu kasuhun boh bilih aya kecap nu teu merenah basa nu teu kariksa.
hatur nuhun

Ada kesalahan di dalam gadget ini

Jumat, 28 Agustus 2009

Conto surat : Nolak cinta............


Kahatur kang Yusup,
Kang kumaha damang? mudah-mudahan salira aya dina lindungan Allah swt
Saparantosna abdi maos serat salira kamari kalintang bingahna ,dumeh salira tos kersa merhatikeun diri abdi nu sakieu buktosna kirang sagala rupina.
Kang sanes abdi bade nampik kaasih salira , nolak kanyaah ti anjeun
nanging dina danget ieu abdi nuju aya nu diudag , aya ambisi nu bade di ais hoyong neraskeun heula sakola dugi ka beres sadaya . abdi alim kang upami nampi salira kin salira teu kaperhatoskeun da abdi seueur pisan kagiatan nu tangtos waktosna ge moal cekap sajam dua jam. Kang dugi ka ayeuna pisan abdi sanes teu butuh cinta ,sanes teu palay gaduh papacangan nanging da kumaha kieu kaayaanana teu tiasa ngabagi waktosna.mugi akang ulah lepat sangka ,dido'akeun sing enggal kenging jodo nu bageur ka salira
rupina serat ti abdi mung sakieu ,mugia teu janten bendu
upami aya kalepatan nyuhunkeun dihampunten pisan
hatur nuhun
Salam hormat,
Euis komala

Tidak ada komentar:

Posting Komentar