Wilujeng sumping,.......

Bagea baraya nu tos kersa rurumpaheun ka ieu blog mugia ieu carita kuring teu aya nu matak nyentug ka jajantung matak tugeunah ka manah malah mandar nyandak kagumbiraan kanu maosna hapunten anu kasuhun boh bilih aya kecap nu teu merenah basa nu teu kariksa.
hatur nuhun

Selasa, 11 Agustus 2009

Mangsa rumaja.............SPG 23 Karawang 1991

Harita.....mangsa rumaja
mangsa nu hamo bakal kaalaman deui
mangsa nu pangendahna
keur meujeuhna mekar lir ibarat kembang
keur seuseungitna , keur sesegerna

Harita....mangsa rumaja
waktu nu hamo katimu deui
mangsa nu pangresepna
meujeuh midang ,pamer diriSaragam bodas kulawu......
anjeun pisan nu ngabaturan satia tina sagala gaya harita...
mangsa harita mangsa rumaja
mangsa keur beger ,mangsa keur neangan saha nu ngait na pikir tur nyantel ka rasa
mangsa ngudag sagala impian jeung cita-cita nu sugan laksana

mangsa rumaja mangsa keur suka bungah
galumbira jeung babaturan
silih gonjakan ,silih poyokan....
ehm.......mangsa nu geus jauh katukang
ayeuna tinggal waasna.....
Saragam bodas kulawu......
anjeun pisan nu ngabaturan diri unggal poe tina gumbira jeung sedihna ati...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar