Wilujeng sumping,.......

Bagea baraya nu tos kersa rurumpaheun ka ieu blog mugia ieu carita kuring teu aya nu matak nyentug ka jajantung matak tugeunah ka manah malah mandar nyandak kagumbiraan kanu maosna hapunten anu kasuhun boh bilih aya kecap nu teu merenah basa nu teu kariksa.
hatur nuhun

Ada kesalahan di dalam gadget ini

Jumat, 28 Agustus 2009

PAUDPendidikan Anak Usia Dini
ieu teh hiji tarekah keur ngatik barudak nu can asup ka Taman kanak-kanak , supaya engkena lamun geus meujeuhna asup ka TK barudak geus biasa hudang isuk jeung ulin atawa bersosialisasi jeung lingkungan sakola. nu dihanjakalkeun ku kuring lamun budak keur diajar kolotna atawa pangasuhna sok ilu biyung kajero kelas atawa mang nuliskeun , mang gagambarkeur jsb . padahal eta teh lain ngadidik nu alus , antep bae ke mun di imah latih ku ibu sing nepi ka pinter. malah kuring kungsi ningali budak dipolototan ,di jiwel mun kahayang indungna teu saluyu jeung nu dipigawe anakna..tungtungna indung ngahegak kesel budak ceurik diciwit...pesen kuring keur kolot budak. ngadidik teh teu kudu ku heuras , teu kudu galak ...lalaunan tingal contona lamun urang ngeusian cai kabotol lalaunan jeung sabar botol bakal pinuh jeung saeutik cai nu kapiceun..tapi lamun urang hayang buru-buru wae , rusuh tinangtu eta cai bakal awur-awuran teu asup kabotolna ..kan mun kitu mah mubadir lin?
hayu urang ayeuna ngatik budak urang sewang -sewangan ku cara nu cerdas
kolot kudu leuwih aktif ti budakna , kudu leuwih heula nyaho , kudu diajar terus supaya teu katinggaleun jaman....
nu paling penting kudu daek jeung resep maca...jung geura angkat ka Desa ,asup ka TBM -Taman Bacaan Masyarakat ,cokot buku naon nu ku ibu dipiresep baca, mun teu cukup waktu bawa ka imah da gratis ieuh....
Maca....maca....ibu-ibu kudu maca
Salam sono,
Pembina PAUD Pinayungan
Syarah Yusuf

Tidak ada komentar:

Posting Komentar