Wilujeng sumping,.......

Bagea baraya nu tos kersa rurumpaheun ka ieu blog mugia ieu carita kuring teu aya nu matak nyentug ka jajantung matak tugeunah ka manah malah mandar nyandak kagumbiraan kanu maosna hapunten anu kasuhun boh bilih aya kecap nu teu merenah basa nu teu kariksa.
hatur nuhun

Selasa, 11 Agustus 2009

Qasidah.....Ping 10 Muharam 1429H
tanggal sakitu teh biasa sok rajeun urang kekempel saperak sewang papatungan
sugan sasieureun sabeunyereun mah nulungan papada jalma khususna mah Budak yatim piatu

tapi kamari mah kagiatan teh salian ti eta ibu-ibu sagala bet hayang lomba qasidah sagala rupa

Bu lurah kumaha mun urang ngayakeun lomba cenah saur manuk...nya ari kuring mah ngiringan bae salaku indung sarerea ngahaminan weh kahoyong ibu-ibu nu ngaraos di alhidayah desa
Niti kanu wanci ninggang kana mangsa bet loba geuning nu ngiringan teh...aya kana 9 grupna komo cenah upami ngiringan sadaya mah aya kana 15 Grup qasidah teh euleuh seueur oge geuni ng nya.....
kuring paciweuh ngatur itu ieu jang lomba dibantuan ku Apana....nguruskeun panggung, sound sistemna,jurina,tuangeunana jsb .. tapi ketang dibantuan ku para pangurus pkk desa jeung urang sukajaya nu harita kabagean jadi panitiana..
Der weh...lomba Qasidah teh dikawitan tabuh 9 enjing teh rengse tabuh 3 sonten nya diselang ku netepan lohor unggal grup kudu ngahaleuang 2 lagu nu wajibna lagu Magadhir tea geuning nu liana mah pilihan...teu burung rame acara teh ,poe harita mah asa jadi artis unggal grup menta dipoto babarengan kanggo kenang -kenangan saurna
"Bu...bu lurah grup abi heula photo sareng ibu nya ..., ibu di tengah klik...nuhun ibu. saurna"
hate hayang seuri kutan kitu ari artis dadakan ehheheh.....katingal di photo abi sareng grup Qasidah AL Fatimiyah ,Arrohmah, aduh punten nu sanesna hilap deui nami grupna
upami di pamer sadaya mah nyaeta 9 grup rame pisan jigana...kin sanes waktos nya

Tidak ada komentar:

Posting Komentar