Wilujeng sumping,.......

Bagea baraya nu tos kersa rurumpaheun ka ieu blog mugia ieu carita kuring teu aya nu matak nyentug ka jajantung matak tugeunah ka manah malah mandar nyandak kagumbiraan kanu maosna hapunten anu kasuhun boh bilih aya kecap nu teu merenah basa nu teu kariksa.
hatur nuhun

Ada kesalahan di dalam gadget ini

Kamis, 13 Agustus 2009

Reuni............

Dina hiji sore paamprok jeung babaturan sakola spg di dokter umum manehna
(ade yayu kelas 3c) ngabejaan yen barudak rek ngayakeun reuni tapi harita mah teu ngobrol panjang lebar samalah mah teu menta no hape-hapena acan da kalaweur si bungsu ceurik wae bubuhan keur rada hambar budak teh.
teu lila ti harita nya kira2 samingguan torojol wiwi (nu baju koneng ) datang ngabejaan reuni tea
lamun teu salah mah tanggal 9 mei 2009 rek reuni leutik heula. rek ngiluan moal cenah tgl9 teh moal cekeng teh tgl 9 mah aya perlu di kantor desa aya rapat pkk.manehna menta no hape geus meunang mah leos weh manehna indit .dina hiji peuting kuring narima sms ti wiwi yen eusina jadi reuni gede teh tgl 21 mei 2009 poe kemis.
Poe harita teh kuring ijin ka bapana rek reunian jeung babaturan sakola malah manehna nu nganteurkeun tepi ka gerbang sakola oge.
hate ratug ningali buruan sakola teh sok inget jaman katukang mangsa rumaja nu pangendahna
kuring leumpang ret ningali saurang awewe nu sigana mah pantaran kuring ku kuring disidik-sidik tapi tetep weh teu apal manehna ngan ukur manggut kuring imut na hate mah ngomong ."..ih sahanya ? ah lain babaturan ...piraku teu apaleun mun enya teh manehna listingan kuring mah"pikir teh.
leumpang teh terus weh teu iyeuh luak -lieuk da era parada loba budak SMA pantaran kuring baheula keur spg keneh heheheh..... nu keur ngarobrol jeung pada baturna sing caleungir .
gogonjakan.tapi aya saurang budak awewe ngabejaan "Ibu bade reuninya? tanyana .muhun cekeng teh.ih kalangkung tuh itu kelasna..ceuk manehna bari nunjuk ka kelas di deukeut gerbang ..kuring unggeuk nganuhunkeun....
ih...dasar ceuk hate teh nyalahkeun sorangan da tadi teu tatanya kabudak nu loba deukeut kelas eta..enya da ku era tea. kapaksa balik deui bari rada beureum beunget
jog nepi ka hareupeun kelas aya nu ngajak sasalam awewe tapi kuring jujur teu apal kamanehna
eta awewe digamis panjang ,tiung panjang."Lala nya? ceukmanehna ..enya kuring ngajawab daria tapi tetep teu apal saha manehna.punten ieu sahanya ceuk kuring ati2 da bisi disebut sombong
"kuring Salma manehna ngajawab ..oh inget ayeuna mah ieu teh si salma nu baheula mah apal teh ningal rambutna nu kriting sok dibeungkeut hiji.
barang asup kakelas kuring sasalaman silih rangkul jeung babaturan mimitina teh salaman jeung tina,emil,kang asma,enda,A lili,A dede, jsb harita ge babaturan nu sakelas mah nu rada anggang diukna geus ngagupayan wae...tapi dalah dikumaha sasalaman teh dipapay da era kudu ngaliwatan nu lian mah ..kapaksa nu keur ngomong di hareup teh mun teu salah mah kang asma atawa A lili nya kaganggu heula dan kuring datang pandeuri bari jeung biasa awewe mun geus lila teu amprok teh sok gegerewekan...
gep kuring sasalaman jeung budak awewe nu leubeung keuring teu apal arana manehna ge teu apaleun ka kuring .sahanya ceuk manehna kuring ngajawab sakena na "Manohara cekeng teh bari seuri" manehna seuri bohong ketang Lala kelas B ceuk kuring ,kamih ceunah ceuk manehna
heueuhnya ...geus lila pisan jadi paroho deui nya teu pira teu amprok 18 taunan heheh....
kuring muru babaturan sakelas teu burung rame harita nu hook mah ningali hiji batur sakelas nu baheula na mah leutik,kuru, rambutna panjang na....ayeuna eta awakna sagede ehem...tapi moal kalingkap kamanehna mah ningal waosna nu di ratakeun teuing naon disebutna nya kabiasaan daerah sukamandi lamun budakna geus dewasa.ih....sugan mah harita meni resep pisan kasono budal ngan hiji hanjakalna teh babaturan tukang pasea teu datang ,ktelahna si onyon-onyon si heri ketang aran aslina mah nu baheula mah kungsi neundeun harepan ka kuring.
tiap urang kudu ngeusi daftar hadir jeung nulis no telp na tuluy eta kertas teh diphoto copy dibagikeun ka barudak , kulantaran harita teh geus waktuna " maksi"atawa makan siang tea
antukna sarerea musyawarah brul weh sarerea mangkat ka hiji rumah makan ngarana "Pemancingan Ajo" pedah bisa marancing nu dahar didinya mah atawa sabalikna
kuring harita ngilu mobil A lili geus jadi haji si akang teh. (qori International lagee..wow kereen)
kuring salaku
babaturana ngilu reueus ari babaturan sukses teh.
budak tayanan / papatungan ngumpulkeun duit pikeun mayar maksi tea saurang 30rewu sewang geus dahar jeung sosonoan mah brul weh baralik.
kuring ningalian hape sugan aya sms tibapana tapi teu aya geuning cekeng teh
leumpang sorangan bari ningalian hape nu geus reup -reupan da batrena geus lemah
tapi teu karasa aya hiji budak lalaki beda kelas nu ngajak ngobrol ka kuring , kuring ngahaminan weh daria najan teu pati akrab ge da ari karak amprok deui mah tetep weh sono.
manehna ngobrol nanyakeun babaturan nu teu datang nya kukuring di bejaan yen si A teh keur aya perelu ka anu dalah sms nu keur peuting dikirim ku si A ka kuring ditembongkeun kamanehna supaya manehna maca.
leumpang teh ngarandeug da geus kudu pisah jeung manehna...kuring manggut seuri manehna pon kitu deui..tapi manehna ngomong tong poho sms ka kuringnya bari nyebutkeun nomer absen manehna nu aya no hapena..kuring seuri bari ngajawab Insya Allah...ti dinya mah tuluy weh muru wiwi nu ngadagoan da sarua numpak mobil pa Dosen ..nebeng deui wae ah..da hape bet pareum batuna "lowbat".

I don't know why ,since reunian Iwant to meet U...saurna
Goodbye....

Tidak ada komentar:

Posting Komentar