Wilujeng sumping,.......

Bagea baraya nu tos kersa rurumpaheun ka ieu blog mugia ieu carita kuring teu aya nu matak nyentug ka jajantung matak tugeunah ka manah malah mandar nyandak kagumbiraan kanu maosna hapunten anu kasuhun boh bilih aya kecap nu teu merenah basa nu teu kariksa.
hatur nuhun

Ada kesalahan di dalam gadget ini

Jumat, 14 Agustus 2009

Odong -odong .............
Sok nginget-nginget jaman baheula waktu kuring keur bolon harita mah jaman teh keur sagala hese ,sagala jauh,boh kitu deui hiburan mah teu nyampak jeung loba kawas ayeuna

jaman baheula mun pareng aya pasar malem di lapangan desa kuloneun imah kuring, nya harita bisa hiburan teh kayaning naek kukudaan ,komedi puter jsb.

tapi ku jaman ayeuna nu ngaran sagala gampang hiburan teh teu sirikna disantrog -santrogeun ka panto imah ..nya kitu na mah nguntungkeun ka ibu-ibu nu keur repot masak atawa nyeuseuhan teu ngudu ngasuh heula sawatara anakna keur naek odong-odong mah .

odong-odong nu ngider teh loba pisan macemna aya nu momotoran siga nu keur ditaekan ku sibungsu ,aya nu kakapalan, kukudaan jrrd.

sakali naek budak teh mayar sarewu rupia diwatesan 3 lagu nu bakal disetel ku si emang

hadena teh laguna lagu nu payus keur barudak coba mun laguna goyang dombret teu nyambung kan? hehehehe.....

kadangkala si bungsu mah tara mahi 3 rewu sakali naek teh ngarana ge budak bageur daripada lulumpatan terus labuh mendingan keun sina anteng naek odong-odong

(tuh katingal dipoto ge lambeyna A tegar ceda keneh tilas kamari gebis)

jeungna deui itung-itung mantuan si emang nu keur usaha pikeun anak pamajikana

terus boseh mang....laguna ganti mang pelangi-pelangi weh...ceuk indungna bari keprok

Nuhun mang....ke enjing kadieu deui..


Tidak ada komentar:

Posting Komentar