Wilujeng sumping,.......

Bagea baraya nu tos kersa rurumpaheun ka ieu blog mugia ieu carita kuring teu aya nu matak nyentug ka jajantung matak tugeunah ka manah malah mandar nyandak kagumbiraan kanu maosna hapunten anu kasuhun boh bilih aya kecap nu teu merenah basa nu teu kariksa.
hatur nuhun

Jumat, 28 Agustus 2009

Sawah nu ngemploh hejo..........Wetaneun lembur kuring masih lega keneh sawah , sawah batur hehehh....tapi kuring ngarasa atoh nalika ieu sawah teu kaburak-barik jadi pabrik atawa perumahan teh , bubuhanana ayeuna mah geus loba pisan budak nu teu nyaho timana asalna ari sangu nu biasa didaharna ,teu apal ka tanggal pare jsb.
di ieu sawah basa kuring ololeho mah loba pisan manuk belekokna ...teuing naonnya di daerah sejen disebutna ..manuk nu jangkung buluna bodas . bangau apanya? duka teu apal....harita mah lamun pareng ka sawah eta manuk teh sok baris digalengan aya kana ratusna.....
kuring ayeuna teu ningal hiji-hiji acan eta manuk teh. Naha kamarana ari anjeun??? kuring sono ka mangsa 30 taun katukang basa lembur matuh banjar karang pamidangan teh subur mamur ...loba sawah,loba kebon,buruan lalega keneh, imah urang lembur paranggung keneh...kuring sono mun ningal nu panen balik ti sawah ngantai nu naranggung ,nu nyaruhun..ih..sugan mah endah pisan kaayaan jaman harita...
Alhamdulilah ....Gusti maparinan disket nu sakitu lobana teuing sabaraha juta giga nu ayana di alam pikiran di jero otak(Gaib teu katingal) jaman jeung kaayaan baheula nepi ka ayeuna natrat jelas keneh jiga pilem nu diputer mun pareng urang nyawang mangsa katukang .
Subhanallah nuhun gusti kusagala kanimatan nu parantos dipaparinkeun ka abdi...coba pikir manusa mah emang aheng dibere kaistimewaan ngan urang nu kudu bisa ngaji dirina...coba dina pangambung titenan aya sabaraha juta giga ingetan kanu masalah babauan gaib deui wae...mun urang nyebut nangka eta ambung tos apaleun kumaha sengitna ari nangka kitu deui mun urang nyebut kadu manehna geus apaleun sengitna kadu...manusa mahluk pangsampurna-sampurnana mudah2an urang bisa mangfaatkeun kasampurnaan nu dipaparinan ku Gusti....amien yarobal alamin...
mahluk nu teu wasa
syarah 28 agustus 2009 ( jum'at)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar