Wilujeng sumping,.......

Bagea baraya nu tos kersa rurumpaheun ka ieu blog mugia ieu carita kuring teu aya nu matak nyentug ka jajantung matak tugeunah ka manah malah mandar nyandak kagumbiraan kanu maosna hapunten anu kasuhun boh bilih aya kecap nu teu merenah basa nu teu kariksa.
hatur nuhun

Ada kesalahan di dalam gadget ini

Kamis, 01 Oktober 2009

1430H LEBARAN ALUM .........Bapa ngantunkeun


Rebo 16 september 2009 ( puasa ka 26, 4 poe deui lebaran) jam 2 siang di UGD -RSUD
Karawang


Kira-kira jam 10- an bapana barudak nelpon ka no. kantor yen "bapa kuring /bapa engking"lebet angin saurna, awak pa engking tiis kacida tapi ayeuna mah geus meueusan cenah da karasa geus haneut ,ceuk bapana pa engking teh pada ngarancet peana, dikerokan sabisa-bisa, bapana barudak ge nawarkeun berobat tapi pa engking alieumeun eta ge dugi ka3kali ditawarana ge . harita kuring menta tulung ka bapana pang neangankeun ubar / pitulung sabisa-bisa ..
jam 1 beurang aya nada telpon asup di hp kuring katinggal no lanceuk kuring nu cikal tapi diangkat teh teu aya jawaban nanaon, kuring nelpon ka bapana barudak kudu buburu balik atawa langsung ka Rumah sakit umum da pa engking dibawa kaditu

hp kuring sada deui lanceuk kuring ngabejaan yen pa engking parah geus dibawa ka RSU kuring kaweur terus pamit muru RSU. sajajalan saberna kuring tenang ,tapi barang ningal kaayaan pa engking nu harita aya di UGD keneh kuring reuwas bapa teh geus teu emut ,jantungna lemah pisan, kuring ipis harepan. kuring terus ngadoa'a ,ngaharewos dicepilna mapatkeun jampe maot
Dokter
jaga jeung asistena geus nyoba sagala tarekah keur nulungan bapa tapi Allah ta'la tos neang yen pun bapa kedah mulang harita.
kuring jumerit dina jeroning hate , sedih teu bisa kumaha ,tapi kuring ihlas jeung ngado'a mudah2an pun bapa kenging tempat nu layak mungguh Allah....
Awak leuleus satulang sandi jabaning keur puasa katimpah musibah tehtapi kuring yakin sayakin yakina yen bapa mah mulang teh sampurna , teu ngariwehkeun, teu lila disiksa kunu kawasa , maot dibulan sae ,bersih tur ninggalkeun kahadean kasasama
emangna ge lamun disebut hook pasti hook pisan asa dsamber heulang ceuk paribasana bapa katingalna sehat teu geuring heula , malah mah isukna jam 8-an ngobrol heula jeung bapana barudak sagala...
kutan kitu ari umur teu aya nu terang ngadodoho ka urang malaikat tukang nyabut nyawa teh
ngabongohan " ceuk paribasa mah bangkong di kongkorong kujang teh lain bobodoan da urang teh terus didodoho ku pati"
hirup jeung maot lir benang nu ipis ,ayeuna hirup boa detik saterusna urang perlaya
bagea aranjeun nuhirup dijalan nu bener,nu balageur, nu saroleh hate.....

Ya ...ALLAH
mugia pun bapa ditampi iman islamna ,dicaangkeun alam kuburna,ditampi sagala amal ibadahna
Ya....ALLAH
mugia anjeun ngahampura sagala dosa-dosa anjeuna
Bapa...........
di hate nu pangjerona kuring menta pangampura
dumeh rumasa loba pisan kasalahan nu geus kapilampah nu ngaraheutkeun hate bapa
loba pisan kakurangan kuring salaku anak, nu teu bisa nyumponan pangabutuh bapa boh dunya boh tanaga ,boh waktuna...
Bapa.....
kuring percaya bapa mah bakal ditampi ku ALLAH Ta'ala ,sabab kuring yakin bapa jalma nu bener tur sholeh, tur nyaah kabatur, sok tutulung kanu butuh tatalang kanu susah
Bapa....
Wilujeng angkat mugia anjeun kenging kamulyaan dialam nu anyar Amien...........

Kuring nu nunggelis tur pahatulalis
Lebaran ieu teh ,lebaran nu pinuh ku cimata, tiap soca katingalna ngalimba

Tidak ada komentar:

Posting Komentar