Wilujeng sumping,.......

Bagea baraya nu tos kersa rurumpaheun ka ieu blog mugia ieu carita kuring teu aya nu matak nyentug ka jajantung matak tugeunah ka manah malah mandar nyandak kagumbiraan kanu maosna hapunten anu kasuhun boh bilih aya kecap nu teu merenah basa nu teu kariksa.
hatur nuhun

Rabu, 07 Oktober 2009

Nganjang ....Ngaliwet....


Barang ningal aya sms asup teu talangke buburu dibuka , sms teh ti wiwi nu eusina teu lian ngajak ulin ka elis nu imahna di pangkalan minggu 04oktober 2009 harita dibales disanggupan, kuring sms deui ka sobat nu lian nyaeta omat, marangkat teh make motor bae da make mobil mah sok lila ngetemna ceuk wiwi. kuring boncengan jeung wiwi ,omat make motor sicikal mio.sajajalan ka pangkalan teh ngadongeng weh jeung wiwi kabeh dicaritakeun babaraturan nu kainget mah kasebutan sakapeung mah bari sing ceuleukeuteuk seuseurian samalah mah tempat nu rek dituju ge kaliwat -kaliwat acan da jongjong teuing ngobrol teh...dodol pisan heheheh....
tatanya ka bengkel teh dibejaan yen tempat nu dituju teh kaliwat kana 3kiloan ambuing-ambuing....
kuring nelpon ka elis menta manehna nungguan sisi jalan nu bisa mah make bandera selamat datang jiga jalma nu nungguan di airport tea geuning...marake tulisan ngajeblag sagede-gede taeun,,hahahh...ulah piktor ah...sagede tulisan we....
si elis ngajanteng sisi jalan kuring sabatur-batur eureun muru imahna ,ngaropi bari ngarobrol nunggu sangu liwet asak...barang sangu liwet asak tuluy dalahar bareng balakecrakan teu ieuh make piring cukup diamparan daun cau batu bae anu badag kacida.
deungeuna mah lauk emas nu meujeuhna teu gede teuing di beuleum, sambelna kacang suuk, jeung tungri na ieu dahareun teh karak apal didieu eta teh jantung cau jeung teri geuning rasana mah lumayanlah teu matak mabok ah aya-aya wae tuda ....hahahha...
beres dalahar nyaritakeun babaraha babaturan nu geus sarukses( Pa dosen, A lili) malah mah pa dosen mah di sms sagala da dititah...saha nu nitah? aya weh moal dibejaan bisi eraeun nu nitahna bubuhan patilasan anjeuna pa dosen teh hemmm....
tuluy arulin kalanceukna elis nu imahna sebrangeun jalan tapi teu lila der hujan gede naker ...kapegung di imah batur ,keur ngaharuleng aya nu nelpon kahp kuring sing horeng teh ti pa dosen tea terusweh anjeuna mah ngobrol jeung batur kuring tea.
padahalmah tadina rek balanja heula ka pasar loji rek meuli turubuk jeung jantung cau.....dalah dikumaha hujan teh lila pisan geuning tepi ka satengah 3 .
reureuh hujan kuring pamitan tuluy baralik sapanjang jalan teh paur salian tas raat hujan pisan jalan sok leueur katambah jalan teh aya nu keur dibeton nya mawa motor teh teu bisa kenceng jadi lalaunan bae...
tepi ka imah teh jam 4 an sore.tuluy ngabaraso /cuanki di imah kuring dasar awewe sakitu geus barang dahar wae teh ari ningali baso mah meuni hejo...
teu lila batur kuring baralik....deuh...lamun tas kumpul jeung babaturan sakelas teh mani asa ngora deui heheh...sagala dicaritakeun ..ke urang ulin deui nya..!!!
cag ...................
04 oktober 2009 minggu

Tidak ada komentar:

Posting Komentar