Wilujeng sumping,.......

Bagea baraya nu tos kersa rurumpaheun ka ieu blog mugia ieu carita kuring teu aya nu matak nyentug ka jajantung matak tugeunah ka manah malah mandar nyandak kagumbiraan kanu maosna hapunten anu kasuhun boh bilih aya kecap nu teu merenah basa nu teu kariksa.
hatur nuhun

Ada kesalahan di dalam gadget ini

Jumat, 09 Oktober 2009

Silih upahan...........


Mun urang keur sararedih sok rajeun aya nu ngupahan sok asa ngemplong pipikiran ,teu berat teuing sagala rasa nu keur nyangred ngagubed pipikiran teh ngurangan .kitu deui kuring ayeuna keur silih upahan jeung anu keur sarua tunggarana .emmm...kuring nukeur nalangsa sok rajeun meunang sms pangupah rasa nu keur sedih kingkin kitu deui lamun nu lian sedih sok rajeun kukuring diupahan ,diheureuyan supaya imut deui bungah bihara bihari....
Hirup jeung kahirupan pinuh ku rusiah ,siloka....kuring teu apal iraha rek sedih, iraha rek manggih bagja ,kabungah. tapi hal ieu pisan nu ngajadikeun hirup teh pinuh ku romantika tea geuning ....
cacakan mun ningal saujradna kadang nu keur sehat jagjag belejag ge anu geur waktuna maot mah maot weh
aya deui nu keur geuring ripuh tur katingalna ipis harepan ari Gusti Allah ngersakeun panjang umur mah cageur deui weh sehat wal afiat deui....
Tah dumasar hal ieu pisan urang ulah sok teu mirosea ka waktu . dina dawuhan Allah ge geuning " Demi masa sesungguhnya manusia kerugian" mun nalungtik eta basa mah jigana jalma nu sok ngagampangkeun,ngalilakeun lamun rek ibadah boh shalat atawa amal-amal anu sejenna.tungtungna mah kaburu teu aya waktu ..seep waktuna , tinggaleun...
nya urang mah mudah-mudahan asup kana golongan jalma nu ngahargaan waktu...amien....

Tidak ada komentar:

Posting Komentar