Wilujeng sumping,.......

Bagea baraya nu tos kersa rurumpaheun ka ieu blog mugia ieu carita kuring teu aya nu matak nyentug ka jajantung matak tugeunah ka manah malah mandar nyandak kagumbiraan kanu maosna hapunten anu kasuhun boh bilih aya kecap nu teu merenah basa nu teu kariksa.
hatur nuhun

Ada kesalahan di dalam gadget ini

Senin, 05 Oktober 2009

Pajaratan......


Kungsi harita kuring ge ngadenge yen bapa moal lila deui aya didunya teh
tapi kukuring mah omonganana teh teu ieuh di anggap
majar teh eta baju bapa geura bikeunan, taneuh pajaratan geus dicirian
harita bapa nyarita yen kudu buru-buru anggeus mushola teh
nya rengse awal romadhon pisan
basa nyekar memeh puasa ,carita dulur
yen bapa nyirian pi kuburaneun teh ku batu bata 2 siki
amanatna kudu di dieu gigireun kuburan ema
kuring inget bapa anjeun mah satia pisan ka almarhumah ema teh
teu jiga nu lian...
kuring ngarasa reueus ,atoh boga bapa jiga anjeun
anjeun mah geus ngurangan kanu kadunyaan teh
lain pedah geus kolot da emang sifat anjeun mah basajan pisan
ras deui kuring inget kana almenak tanggal meunang ngabuleudan anjeun
nyaeta tanggal 16 september 2009 ,anjeuna mah siga nu surti yen tanggal eta pisan bakal mulang teh ...emhh...bapa emang manusa mah darma wawayangan teh lain bobohongan
ngan ngadagoan pati wungkul....ngadagoan dalang bosen ngulinkeun
bener...bener pisan waktu anjeun ngandika yen urang kudu ibadah sadrah sumerah mung ka ALLAH TA'ALA ...ibadahna urang salaku manusa teh ngan hiji tumarima kana sagala kersa ANJEUNA
Duh...bapa anjeun mah emang picontoeun kuring pisan
Shalat puasa teu tinggaleun, nyaah kasasama , jadi sumanget pikeun balarea
pinuhku elmu kanyaho nu tada teuing engke mah hese pigantieunana
loba kabisa nu matak hemeng pikeun anu jadi anak2na
mugia bapa ngarasa tumaninah tur aya dina panangtayungan ANJEUNA
Amien........
nu keur nyoba ngalengkah neruskeun hirup nu geus karasa mimiti longkewang

Tidak ada komentar:

Posting Komentar