Wilujeng sumping,.......

Bagea baraya nu tos kersa rurumpaheun ka ieu blog mugia ieu carita kuring teu aya nu matak nyentug ka jajantung matak tugeunah ka manah malah mandar nyandak kagumbiraan kanu maosna hapunten anu kasuhun boh bilih aya kecap nu teu merenah basa nu teu kariksa.
hatur nuhun

Ada kesalahan di dalam gadget ini

Senin, 05 Oktober 2009

Taneuh beureum.............


Dina pagaliwotahna rasa jeroning ati
ngan hiji nu pangseringna kaluar nandakeun eta rasa nu pangkuatna
rasa hanjakal ....
hanjakal kuring teu nyarengan anjeuna dina mangsa-mangsa ahir hirupna
hanjakal kuring teu aya digigireun anjeuna nalika anjeuna emut keneh
dalah dikumaha mangsa moal datang deui waktu kaburu ganti
eta hirup di dunya teh ku asa samporet wae kurang sagala rupana
sanajan kitu aya rasa bungah oge ihlas ...da anjeuna mulang teh teu kasiksa lami
alatana mah mung lebet angin...,gampil teu nyusahkeun pisan cacakan ngan sakilat raraosan teh
ihlasna sok emut cariosan anjeuna nuju jumeneng keneh mun maot teh hoyongna gampil ,tumaninah,beresih,repeh rapih nya ieu kabuktianana
ehm.....emut keneh basa buka sasarengan katingal bapa segut nakeur nyuruput teh manis tuluy nyocolan bala-bala haneut da kitu geuning sepuh mah mun aya nu nyarengan nembe ponyo barang tuangna teh....

Taneuh beureum.......

dina gundukan taneuh anyar ngagali
katingal runtuyan kembang malati
pandan,tur sengitna kembang kananga
dicampur ngajadi hiji

dina gundukan taneuh beureum
katingal papan kembar anyar nulisan
netret jelas kakasih anjeun
nu tos teu aya dikieuna

tuh tingali bapa unggal soca ngalimba
ngarasa leungiteun....ngarasa sedih kingkin
ngarasa kahilangan hiji pamingpin
nu sakitu saderhana na
nu sakitu ceceg pancegna tina patekadan

tuh tingali bapa unggal lambey teu cicing
teu weleh ngagalindeng ku dzikir-dzikir pidu'a
ngarasa sono, ngarasa melang ka anjeun
nu jadi tihang dina kahirupan maranehna

dina gundukan taneuh anyar ngagali
nya anjeun reureuh, sadrah sumerah
ninggalkeun sagala urusan dunya
ninggalkeun katineung, kaasih

dina gundukan taneuh beureum
jasad anjeun nu tinggal kakasihna
leutik ,seungit tur leungit
jadi kasampurnaan manusa
sampurna sampurnaning sampurna

mangkat ka alam padang panjang
nu caang narawangan.........
teu aya bandingna jeung sagala nu aya di dunya

mugia.......

My beloved father
Muhammad Yusup
I miss U,bapa

Tidak ada komentar:

Posting Komentar