Wilujeng sumping,.......

Bagea baraya nu tos kersa rurumpaheun ka ieu blog mugia ieu carita kuring teu aya nu matak nyentug ka jajantung matak tugeunah ka manah malah mandar nyandak kagumbiraan kanu maosna hapunten anu kasuhun boh bilih aya kecap nu teu merenah basa nu teu kariksa.
hatur nuhun

Kamis, 01 Oktober 2009

ULAH JONGJON TEUING.............

Baraya..........
alam urang geus teu bisa ditebak ,geus teu bageur deui urang geus mehmehan kawalahan ku ambekna ....tsunami tea, longsor tea, gempa(lini) ,jrrd
eta teh sabenerna sababiahna mah jelema-jelema keneh
jalma-jalma nu sarakah nu teu batur asal aing , kajeun batur rugi asal aing untung
tuh tempo gunung-gunung geus dirusak, teu dijaga sagala rupana
alam geus diranjah bumi geus teu dipalire , sagara teu diurus dikuras nepi kabeak
eta teh peta jalma-jalma hawek, jalma-jalma nu teu mikiran jaman nu bakal datang keur anak incuna.....
Ayeuna,,,,,,alam geus bosen mepende manusa nu teu nyaho mulang tarima
manehna geus bosen ngalayanan, ngaulaan ,mere ka manusa nu durjana
Alam ayeuna nembongkeun amarah nu rongkah bongan jalma teu bisa ngajenan dirina
kajadian alam nu geus kaalaman teu dipake eunteung ku sabagean jalma
ayeuna gempa keur mahabu di mana-mana , di jawa di sumatera dimana-mana
nu dumukmah korban teh nu teu tuah teu dosa
Gempa nu karasa ku sakabeh jalma diwewengkon jawa barat , kaalaman ayeuna ku urang sumatera nu leuwih rongkah matak waas ningalna...
Baraya ulah jongjon teuing....eta haliyah dunya nu sakitu balatakna , nu sakitu diperebutkeun nepi ka nandonkeun nyawa teh , teu dibawa ka alam kubur mah
hayu urang geura-geura neangan bekel keur aherat.....keur alam nu langgeng
omat ulah jongjon teuing....anggur bantuan batur nu keur butuh , talangan nu keur susah
baraya ulah jongjon teuing pedah urang keur senang keur aya dina kaunggulan boa
isuk geto eta musibah nimpa ka urang pisan''
Gusti.....hampura
nyuhunkeun di lekasan musibah-musibah alam teh
geuning jalma-jalma nu rongkah ,sarakah teu bisa nanaon


kajadian gempa di padang
30sept jam 5 sore --7,9 Scala ritcher
loba nu tiwas dina kajadian ieu......

Tidak ada komentar:

Posting Komentar