Wilujeng sumping,.......

Bagea baraya nu tos kersa rurumpaheun ka ieu blog mugia ieu carita kuring teu aya nu matak nyentug ka jajantung matak tugeunah ka manah malah mandar nyandak kagumbiraan kanu maosna hapunten anu kasuhun boh bilih aya kecap nu teu merenah basa nu teu kariksa.
hatur nuhun

Senin, 12 Oktober 2009

Unggah bale watanganKajadian ieu teh pieunteungeun keur kuring mah, jaman geus robah nu salah jadi bener ,nu bener disasalah
dongengna tgl 2 oktober teh nu ngaronda dilembur kuring mergokan jalma nu ngalontrak keur ngalakukeun pagawean salaki pamajikan /pasatemon .harita ku ronda teh ditalek tapi teu daek ngaku wae bubuhan saruana awewe jeung lalakina ge lain urang dieu asli , teuing timana asalna. kulantaran nu ngaronda teh budak rumaja hungkul teu antaparah deui eta nu lalaki na teh di tampiling ku babaraha urang tos kitu mah pa rw teh gancang laporan ka pembina supaya urasana gancang beres, na bet lain jadi beres atuh malah pabeulit pabaliut....
kusabab pembina teh laporan ka polsek sagala,,,,
gancang carita poe saptu isuk-isuk pulisi geus sing kulinting di harep imah, barang bray panto dibuka maranehna nanyakeun bapana , harita bapana nu keur ngusey mandi ge gagancangan nepungan bapa2 tamu da hayang nyaho naon pisualanana .mimiti bapana ge bingung da teu nampi laporan nanaon boh ti rt,rw komo pembina mah...kari-kari geus kajadian kieu kababawa deui wae....ngabandungan carita bapa2 tamu teu lian nu ditampilingan ku ronda teh oknum pulisi anyar ,ngora keneh .
kasalahan ronda lembur kuring nyaeta maen hakim sorangan tea geuning, sabab geregeten da si pelaku teh bet teu daek ngaku wae,jeung deui lain waktu lain wayah mondok moe di awewe nu lain muhrimna.
tapi kulantaran pelaku teh hiji pulisi bet nungararonda teh ayeuna diasupkeun ka penjara ,bapana salaku lurah geus usaha satekah polah supaya barudak bebas ,bisa sarakola jeung kuliah jiga biasana.
eta cenah nampiling mah ceuk kuring pribadi mah anggap weh pelajaran da bongan geus ngalakukeun pagawean teu uyahan di lembur batur. tapi ayeuna teu bisa kumaha da eta laporan si pelaku teh bet jadi penganiayaan...har???????
ieu kasalahan utama teh ti aparat rt,rw nu teu laporan heula ka lurahna, bet nyokot tindakan sorangan? kieu balukarna teu asak beuleum...keur barudak ronda oge mugia ieu jadi bahan pangajaran keur hirup aranjeun saterusna...mudah-mudahan aranjeun buburu bebas deui...kasusna buburu rengse karunya.karunya pisan ka maraneh nu teu meunang kaadilan.na kamarana jalma nu rek ngagungkeun kaadilan teh? teu araya kitu ?
ari ngaronda pan eta teh kapeuntingan jalma loba , kaayeunakeun mah arang langka nu daek ngaronda teh da salian ti tiris peuting2 ngurilingan lembur teh ,euweuh penghargaan pisan ti sasaha oge. ngan ukur salahna hungkul nu sok dipalire teh.
Naha kajadian ieu bet manjang,naha kudu ditebus kitu barudak nu ngaronda teh ? ku duit yuta2 matak daraek ngaronda ge pan barudak teh hayang kulian lin? da budak teh barudak sakola nu geus kolotna teu mampu mere duit pikeun kaperluan maranehna.
emmh,,,,,...kuring sedih jeung bingung naha bet kieu jadina.nya mudah2an kajadian ieu ulah jadi lantaran ke dilembur euweuh ronda...wuih cilaka...

Do'a keur aranjeun mugia Allah Taala sing ngabuktoskeun nu salah tur nu bener saenggal-enggalnaTidak ada komentar:

Posting Komentar